IO-Link System by Murrelektronik

2024-04-16

Komunikačné siete v modernej priemyselnej automatizačnej technike musia spoľahlivo a bez prerušenia prenášať obrovské množstvá údajov. Tieto údaje môžu poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa dajú optimalizovať výrobné procesy a zvýšiť efektívnosť zariadenia. To vyžaduje rýchle, jednoduché a efektívne napojenie všetkých snímačov a ovládačov zariadenia na centrálne riadenie. Spoločnosť Murrelektronik vsádza na decentrálnu inštalačnú techniku so systémom IO-Link, čo prináša mnohé výhody vo vzťahu k dátovej komunikácii a správe údajov.

Decentrálna inštalačná technika pre priemyselnú dátovú komunikáciu
Decentrálna inštalácia prístrojov IO-Link od spoločnosti Murrelektronik je najjednoduchším riešením na pripojenie snímačov a ovládačov. „Zero cabinet“ je súčasťou DNA spoločnosti Murrelektronik. Inštalácia priamo v stroji, prípadne zariadení šetrí náklady, čas i miesto a vedie tak k zvýšeniu konkurencieschopnosti. S týmto systémom už nie sú potrebné komplexné skriňové rozvádzače s obrovskými množstvami súčiastok a spleťou káblov.

Menej prístrojov a menej spojení znamená jednoduchšie spravovanie údajov zozbieraných zo strojov. To optimalizuje sprostredkovanie signálov na aktiváciu a integráciu prístrojov IO-Link, napríklad signalizačných stĺpikov s optickými a akustickými prvkami.

Systém IO-Link pozostáva z veľkého množstva prístrojov, ktoré sa môžu vzájomne kombinovať pre priemyselnú dátovú komunikáciu. Spoločnosť Murrelektronik ponúka široké portfólio IO-Link, ktoré sa nepretržite rozširuje. V zbernicových moduloch IP67 „MVK Pro“ a „IMPACT67 Pro“ je celkovo integrovaných osem multifunkčných portov Master a vďaka konektorom M12 s kódovaním L sa dajú realizovať veľké prúdy. Okrem toho je možné bez problémov ovládať ethernetové protokoly PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. Možné je dokonca aj používanie nezávislé od zbernice prostredníctvom OPC UA, MQTT, JSON REST API – vďaka už integrovanému rozhraniu Standardized Master Interface (SMI).

Praktické príslušenstvo
Inteligentné a decentrálne zosietenie riadenia s rovinou snímačov a akčných členov zabezpečujú – popri týchto masteroch – aj rozbočovače, prevodníky a prvky IO-Link. Murrelektronik ponúka rozbočovače a prevodníky ako varianty Plug & Play s vopred nastavenými parametrami na rýchle uvedenie do prevádzky, alebo multifunkčné varianty s rozšíreným rozsahom parametrov na flexibilné použitie. Analógový prevodník IO-Link konvertuje akýkoľvek konvenčný analógový signál (prúd, napätie odpor a teplota) na IO-Link.

Ďalšie výhody znamená integrované rozhranie IO-Link, ktoré umožňuje rozsiahlu a transparentnú komunikáciu, ako aj diaľkovú konfiguráciu a monitorovanie a premiestňuje prúdové napájanie z rozvodnej skrine do poľa. Dokonca aj spínacie sieťové zdroje Emparro67 určené na používanie v oblasti IP67 sa dajú ovládať cez IO-Link.

Rozhraniam IO-Link a tlačidlám M12 či adaptérom zodpovedá navyše aj ďalšie príslušenstvo, ako sú prepínače Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, signálne lampy.

Systém IO-Link od spoločnosti Murrelektronik plne uplatňuje svoje silné stránky ako multifunkčné automatizačné inštalačné riešenie.

aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024