Nový sedadlový koncept od Yanfeng znižuje uhlíkovú stopu

2024-04-22

Dodávateľ automobiliek – spoločnosť Yanfeng – vyvinula nové, trvalo udržateľné sedadlo. Reco Seat od Yanfeng nanovo definuje ekologické riešenia pre interiéry vozidiel – od použitých materiálov až po zníženú uhlíkovú stopu výrobku. Vďaka použitiu inovatívnych a recyklovaných materiálov, od peny až po kovovú konštrukciu, sa v prípade Reco Seat znižujú emisie CO2 až o 40 % v porovnaní s bežnými sedadlami.

Reco (skratka pre „Recycle + Eco), predstavuje významný pokrok na ceste ku klimatickým cieľom spoločnosti. K týmto cieľom patrí používanie recyklovaných surovín a ľahkých konštrukčných komponentov, ktoré výrazne znižujú uhlíkové emisie spoločnosti a uhlíkovú stopu výrobkov (product carbon footprint, PCF).

„Zaviazali sme sa ponúkať inovatívne a trvale udržateľné riešenia pre interiéry vozidiel. Vývoj nového Reco Seat je dôležitým míľnikom v našej stratégii udržateľnosti a naším príspevkom k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 °C v súlade s cieľmi Parížskej dohody,“ hovorí Uwe Borchers, viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti Yanfeng Seating pre Európu a Južnú Afriku.

Inovatívne udržateľné materiály
Jedným zo zameraní stratégie trvalej udržateľnosti spoločnosti Yanfeng je používanie inovatívnych, udržateľnejších materiálov. Sedadlo Reco Seat sa skladá z viacerých materiálov, vrátane polyetyléntereftalátu (PET), polyuretánu (PU), recyklovanej peny, termoplastickej peny, kovovej konštrukcie šetrnej k životnému prostrediu, poťahu operadla z PET s optimalizovanou hmotnosťou a hybridného vankúša.

Sedadlový poťah z PET-PU je vyrobený zo 100 % recyklovaných fliaš z nealkoholických nápojov, vďaka čomu sa znižujú emisie uhlíka o viac ako 20 %. Aj pena použitá na sedadlo a operadlo Reco Seat je šetrná k životnému prostrediu. Kombináciou recyklovanej a termoplastickej peny sa dosahuje pohodlnejšie sedenie a lepšia opora v porovnaní s bežnou polyuretánovou penou. Okrem toho sa pri výrobe a procese tvarovania peny používa priemyselná odpadová vodná para, ktorá výrazne znižuje spotrebu energie a emisie.

Úspory emisií vďaka recyklovanej oceli a zelenej energii
Yanfeng spolupracuje s oceliarskou spoločnosťou, aby zabezpečila, že Reco Seat ponúkne výrazné zníženie emisií CO2 výrobku. Použitím až 100 % oceľového šrotu ako suroviny a využitím ekologickej elektrickej energie pri výrobe recyklovanej kovovej konštrukcie sa uhlíková stopa výrobku znížila o viac ako 60 %.

Škrupina sedadla je vyrobená z vysokopevného recyklovaného plastu. Nahrádza bežnú škrupinu sedadla vyrobenú z kovu, a tým zároveň spĺňa cieľ spoločnosti nahradiť oceľ plastom.

Na dosiahnutie ľahkého, dynamického a udržateľného dizajnu sa na pokrytie operadla použil recyklovaný PET. Okrem toho sa v hybridnom vankúši namiesto kovu používajú vysokopevné recyklované kompozitné materiály, ktoré znižujú stopu CO2 výrobku o 20 %. Tým sa súčasne umožňuje aj širší výber techník povrchovej úpravy.

„Reco Seat je v aktuálne ešte stále vo fáze vývoja. Pre nás je to vynikajúci príklad výrobku, ktorý nám umožňuje demonštrovať naše schopnosti a začať dialóg s našimi zákazníkmi o trvalej udržateľnosti a obehovom hospodárstve. Spolu s naším tímom pre vývoj sedadiel a kolegami z oblasti inovácií pracujeme na trvale udržateľných riešeniach pre nasledujúcu generáciu vozidiel,“ dodáva Borchers.

aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024