ING 4.0 pomáha zamestnancom so zvyšovaním zručností pre digitalizovanú výrobu

2024-05-09

Digitalizácia preniká do slovenských podnikov len veľmi pomaly. Podľa prieskumu Industry4UM svoju stratégiu digitalizácie v roku 2023 napĺňalo len 27% podnikov. Jedným z dôvodov, prečo majú podniky problém s nasadením digitálnych riešení do výroby, je aj nedostatok pracovníkov vybavených potrebnými zručnosťami.

Ukazuje sa, že systematické rozvíjanie digitálnych zručností je v podnikoch stále podceňované, čo vedie k pomalej aplikácii nových trendov do výroby. Až 44% podnikov vidí prekážku digitalizácie v nedostatočnej úrovni zručností svojich zamestnancov. Pomalá adaptácia znamená pre podnik možnú stratu pozície na trhu a oslabenie konkurencieschopnosti.

Nemáme čas mať čas
Automobilový priemysel je dlhé roky motorom slovenskej ekonomiky a závisí od neho priamo aj nepriamo až 255 tisíc pracovných miest. Dnes v automotive sektore pracuje až 16 percent zamestnancov, čo predstavuje takmer dvojnásobok európskeho priemeru 8,3 percenta. Sektor na seba viaže stovky dodávateľských firiem, ktoré udržiava vo výkonných reťazcoch. Potreba dopĺňania zručností a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s novými trendami, a v reakcii na vývoj na trhu je jednou z aktuálnych výziev sektora.

Podporiť sektor v jeho zámeroch pomôže vzdelávací program ING 4.0, zamestnancov vybaví zručnosťami pre digitalizovanú výrobu. Pri jeho príprave spojili svoje sily klaster Industry4UM, popredné priemyselné podniky, slovenské technické univerzity v Bratislave, Žiline a Košiciach a Európsky digitálny a inovačný hub EXPANDI 4.0. Na základe požiadaviek priemyselných podnikov vytvorili unikátny vzdelávací program na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov podnikov pre aktuálne potreby trhu - ING 4.0.

Zručnosti potrebné pre rozvoj digitalizácie
Program do podnikov prináša zručnosti potrebné pre naštartovanie a rozvoj digitalizácie. Od mája 2024 sa tak zamestnanci podnikov budú môcť vzdelávať v štyroch vzdelávacích moduloch: robotike, logistike, inteligentnej údržbe a problematike zberu a analýzy dát. Vzdelávanie pripravili a vedú špičkoví akademici a odborníci z priemyslu. Nenahrádza univerzitné vzdelanie, podnikom chce ukázať ako digitalizovať a ako implementovať inovatívne riešenia

Vzdelávanie prebieha kombináciou prezenčného a online štúdia. Kurzy ponúkajú odborné webináre a praktické workshopy. Výučba je interaktívna, názorná a postavená na príkladoch. Získané zručnosti umožnia absolventovi kurzu priniesť do podniku reálne návrhy na inovácie svojich prevádzok. Program je určený odborným zamestnancom podnikov, operátorom, technikom a manažmentom firiem.

Zamestnanci malých a stredných podnikov sa môžu vzdelávať zdarma
Malé a stredné podniky v digitalizácii výrazne zaostávajú. V snahe priniesť digitálne kompetencie do týchto podnikov čo najefektívnejšie, im financujúci partner programu EDIH EXPANDI 4.0 umožňuje prefinancovať kurzy zdarma. Ponuka služieb EDIH-ov a ich prefinancovanie prostredníctvom verejných zdrojov predstavuje pre podniky príležitosť posunúť sa v digitalizácii svojich procesov, technológií a výrobkov, a výrazne posilniť svoju konkurencieschopnosť.

Ako ukázali prieskumy, slovenský priemysel sa posúva do budúcnosti stále veľmi pomaly a neisto. Podniky musia zlepšiť svoju výkonnosť vybavením pracovnej sily najnovšími zručnosťami. Musia si uvedomiť, že kvalifikovaná pracovná sila sa stáva ich konkurenčnou výhodou. Unikátny vzdelávací program ING 4.0 dokáže ich cestu do budúcnosti zrýchliť.

Všetky potrebné informácie, prehľad o otvorených kurzoch či registračný formulár, nájdu záujemcovia na www.ing40.sk

Ak je digitalizácia urobená správne, nemôže byť neprofitabilná
Prostredie priemyselnej výroby sa dynamicky mení, je plné výziev súvisiacich s novými technológiám, digitálnou transformáciou, Industry 4.0. Na pozadí disruptívnych inovácií však začína narastať problém - pracovná sila s nedostatočnou kvalifikáciou. Podniky si s vybavením svojich zamestnancov potrebnými zručnosťami buď nevedia rady, alebo im ešte stále nevenujú dostatočnú pozornosť. Aktuálnemu stavu nepomáha ani minimálna ponuka vzdelávacích projektov na posilnenie zručností pre digitalizovanú výrobu, či programy celoživotného vzdelávania. Na to, ako to v súvislosti s touto problematikou vyzerá v automobilovom priemysle, sme sa opýtali generálneho sekretára Zväzu automobilového priemyslu SR Viktora Marušáka.

Ako by ste zhodnotili implementáciu konceptu Industry 4.0 v slovenských podnikoch v automotive sektore?

Digitalizáciu vnímam ako nástroj pre dokonalú optimalizáciu, ale od dokonalého stavu nás stále delí ešte pomerne veľký priestor. Z množstva diskusií s firmami z automobilového priemyslu je možné vygenerovať vzorec, ktorý hovorí, že čím väčšia firma, tým systematickejší prístup k digitalizácii. Buď prebraním modelov od matiek, alebo iba jednoducho vyšším počtom zamestnancov vo firmách, ktoré umožňujú siahnuť na rezervy pracovníkov a prideliť im prácu na digitalizácii.

Z vašej skúsenosti, aké prekážky sú dôvodom pomalej digitalizácie podnikov?

Vždy je jednoduchšie pracovať s tým čo vám funguje, aspoň nejako, ako si ohroziť stabilitu "vymýšľaním nových móresov“. Preto sme zvyknutí nechať radšej bežať nie úplne dokonalý systém a neriskovať výpadky. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že digitalizácia vyžaduje odvahu, vyhrnúť si rukávy a "pustiť sa do toho", čo môže mnohých odradiť. Treba byť úprimný a povedať si, že častokrát to tak naozaj je. Nie je to však jediný spôsob.

Ako začať s digitalizáciou?

Ak firma uvažuje o digitalizácii, som presvedčený, že prvým krokom, ktorý by mala urobiť je vzdelať sa. Dozvedieť sa o tom aké sú možnosti, vypočuť si úspešné príbehy, inšpirovať sa. Presne na toto existujú inštitúty ako Industry4UM. Môžete sa dozvedieť o tom, že digitalizovať sa dá aj krokovo, a dokonca viete digitalizáciu poháňať vpred aj tými peniazmi, ktoré vám predchádzajúce digitalizačné kroky ušetrili. Možností je veľa.

Vidíte problém v nedostatočnom vzdelaní odborných zamestnancov najmä malých a stredných podnikov, ktorí nemajú prístup k najnovším poznatkom a nezvyšujú si priebežne svoju kvalifikáciu?

Odpoveď na túto otázku by som hľadal priamo v podnikoch. Situácia sa líši od prípadu k prípadu. Ak vám však zamestnanci nevedia poskytnúť životaschopné digitalizačné projekty, pravdepodobne im bude chýbať nejaká časť znalostí. Digitalizácia má znamenať zásadné zvýšenie efektivity všetkých procesov. Ak je urobená správne, nemôže byť neprofitabilná.

Na trh prichádza nový vzdelávací program ING 4.0, ktorý je zameraný na zvyšovanie zručností odborných zamestnancov podnikov, operátorov, technikov a manažment, tak aby dokázali reagovať na dynamiku rozvoja trhu. Ako vnímate tento koncept?

Veľmi pozitívne, firmám, ktoré nemajú skúsenosti prináša odrazovú plochu, tým ktoré chcú proces digitalizácie urýchliť ponúka hotový nástroj. Je zostavený špičkovými odborníkmi z praxe a akademikmi, a pri možnostiach prefinancovania jednotlivých kurzov, je efektívnym nástrojom na rozšírenie poznatkov zamestnancov.

Čo môže podľa vás ING 4.0 priniesť automobilovému priemyslu?

Okrem kvality a nízkej ceny začína byť čoraz viac kladený dôraz aj na znižovanie emisnej stopy výroby. Pri množstve vykazovaných enviro parametrov a sledovaných údajov je digitalizácia do budúcnosti nevyhnutnou. Či už pre projekciu výroby, ale aj jej odladenie a udržanie v dizajnových hodnotách. Vzdelávanie kľúčových zamestnancov, nie len riadiacich, prostredníctvom projektu ING 4.0, považujem za absolútne minimum toho čo by výrobná firma mala urobiť, ak sa chce udržať konkurencieschopnou aj pre budúcnosť.

PROGRAM FINANCUJE
Názov projektu: Expanding Digitalisation of Industry (4.0) in Slovakia – EXPANDI 4.0
Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk

aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024