Kia Slovakia: skvelé výsledky aj v bezpečnosti práce

2024-06-03

Automobilka aktuálne dosahuje v bezpečnosti pri práci historicky najlepšie výsledky, v minulom roku zaznamenala len 27 drobných a 2 registrované pracovné úrazy. V tomto úsilí jej výrazne pomáha aj vlastné špičkové tréningové centrom BOZP. Najnovšie technológie a zariadenia umožňujú zamestnancom, študentom a dodávateľom vyskúšať si na vlastnej koži nebezpečné situácie, ale aj význam použitia ochranných pracovných pomôcok v praxi.

Bezpečnosť a zdravie zamestnancov je pre Kia Slovakia prioritou, preto kontinuálne investuje do nových technológií a programov, ktoré vytvárajú pre zamestnancov bezpečné a zdravé pracovné prostredie. V špičkovom tréningovom BOZP centre je možné simulovať napríklad pád z výšky, zasiahnutie elektrickým prúdom, vyslobodenie zo stiesnených priestorov, expozíciu hluku a používanie ochranných pracovných pomôcok v rôznych pracovných prostrediach. Vybudovanie tréningového centra si vyžiadalo investíciu takmer pol milióna eur, z toho približne polovica bola použitá na nákup strojov a zariadení, zostávajúca časť investície bola použitá na úpravu priestorov a logistické zabezpečenie projektu.

Osvedčenie „Bezpečný podnik“
„Sme presvedčení, že vzdelávanie a komunikácia sú kľúčom k prevencii úrazov na pracovisku. Naše tréningové centrum BOZP nám umožňuje poskytovať špičkové školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia širokému spektru ľudí. Veríme, že tak prispejeme k zlepšeniu bezpečnosti práce nielen v Kia Slovakia, ale aj v regióne. V Kia Slovakia veríme, že každý si zaslúži pracovať v bezpečnom a zdravom prostredí,“ povedal Tomáš Potoček, hovorca spoločnosti Kia Slovakia.

Výrobný závod Kia Slovakia dosiahol v roku 2023 veľmi pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Zaznamenali len 27 drobných a 2 registrované úrazy. Tento úspech možno pripísať neúnavnému úsiliu a budovaniu silnej kultúry bezpečnosti práce. Už v roku 2014 získala Kia Slovakia ako prvá automobilka na Slovensku osvedčenie Národného inšpektorátu práce s názvom Bezpečný podnik. Spoločnosť v rámci päťročnej periódy certifikát obhájila aj v roku 2019 a tento rok sa o jeho zisk uchádza opäť. Osvedčenie „Bezpečný podnik“ je pre firmy potvrdením, že bezpečnosť a ochrana zdravia je rovnako dôležitá, ako ekonomické zdravie podnikov.

Prevencia aj mobilnou aplikáciou
Pri prevencii pred úrazmi kladie Kia Slovakia veľmi silný dôraz na spoluprácu so samotnými zamestnancami. Je zabezpečená aj prostredníctvom internej mobilnej aplikácie, ktorú využíva vyše 95 % zamestnancov. Prostredníctvom nej môžu zamestnanci nahlásiť podnet priamo z miesta vo výrobnom závode, kde vnímajú akékoľvek hroziace riziko. Budovanie bezpečnej kultúry sa realizuje aj prostredníctvom hodnotenia zamestnancov, keď si zamestnanci môžu zlepšiť svoje hodnotenie upozorňovaním na potencionálne riziká a iné nebezpečné situácie.

V začiatkoch výroby v roku 2007 Kia Slovakia zaznamenávala približne 500 drobných úrazov ročne. Vďaka efektívnym opatreniam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa tento počet postupne redukoval a v roku 2023 ich bolo len 27. Podobný trend je možné pozorovať aj pri úrazoch s práceneschopnosťou. V roku 2007 bolo zaznamenaných 47 takýchto úrazov a postupne sa ich počet znížil na aktuálne 0 až 2 ročne.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. Kia Slovakia dlhodobo zamestnáva 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách - Ceed, Sportswagon, ProCeed a XCeed. Druhým modelom je športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 brány závodu opustilo už viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 7 miliónov motorov.

aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024