Kontakt

Vydavateľstvo časopisu automotive magazine:

L PRESS SK, s.r.o.
Dolné Rudiny 2956/8
Rondel Offices
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 55 684 343
DIČ: 21 22 06 25 25
IČ DPH: 21 22 06 25 25

info@lpress.sk
www.automotivemag.sk

Zodpovedný redaktor:

Ing. Mgr. Vlasta Rafajová
rafajova@lpress.sk
Telefón: +421 944 530 662


Kontaktný formulár


CAPTCHA image
aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024