Formáty inzercie

1/1
210 x 297 mm
1/1
2 - 3 obálka
210 x 297 mm
1/2
100 x 297 mm
1/2
210 x 297 mm
1/3
65 x 297 mm
1/3
210 x 95 mm
1/4
50 x 297 mm
1/4
210 x 72 mm
1/1
PR článok
210 x 297 mm

Prečo inzerovať v automotive magazine

automotive magazine je jediný špecializovaný odborný časopis prioritne zameraný na oblasť automobilového priemyslu a súvisiace odvetvia vychádzajúci na Slovensku.

automotive magazine má priamu a bezplatnú distribúciu – dostávajú ho konkrétni ľudia v konkrétnych firmách v SR a ČR. Doručovanie výtlačkov je zabezpečené distribučnými spoločnosťami v SR a ČR podľa pravidelne aktualizovanej databázy, pričom doručovanie výtlačkov je viazané na konkrétne mená.

automotive magazine dostávajú do rúk ľudia, ktorí majú o záujem o problematiku, pracujú v automotive segmente a strojárstve, časopis je pre nich zdrojom informácií, kontaktov, inšpirácie a zároveň sú osobami, ktoré môžu rozhodovať.

automotive magazine je mediálnym partnerom významných veľtrhov, výstav, konferencií, seminárov, firemných podujatí. Informuje o nich, poskytuje priestor na ich propagáciu, zúčastňuje sa ich. Recipročne sú zároveň tieto podujatia príležitosťou rozširovať časopis aj ďalším novým adresátom nezaradeným v bezplatnej distribučnej databáze.

automotive magazine spolupracuje s veľkými globálnymi korporáciami, kľúčovými hráčmi na trhu, ale aj s malými firmami s niekoľkými zamestnancami, ktoré chcú dať o sebe vedieť. Hľadáme a nájdeme riešenie prezentácie pre všetkých.

automotive magazine kladie dôraz na obsahovú aj technickú kvalitu akejkoľvek prezentácie, pre ktorú sa inzerent rozhodne. Redakcia časopisu poskytuje plnú redakčnú aj grafickú podporu a pomoc inzerentom.

automotive magazine poskytuje aj bezplatný priestor na prezentáciu. Vzdelávacím inštutúciám, neziskovým organizáciám či rôznym iniciatívam umožňujeme publikovať bezplatne. Aby sme pomohli dobrej veci, zaujímavým nápadom a pekným myšlienkam.

automotive magazine dôsledne dbá na efektívnosť inzerentom vynaložených finančných prostriedkov. Počúvame, čo chcete prezentáciou v časopise povedať, dosiahnuť a tiež aj to, aké na to máte možnosti. Poskytujeme zľavy, bonusy, aj bezplatný priestor navyše. Vždy sa snažíme nájsť optimálne riešenie, aby sme vyhoveli každému inzerentovi.

Edičný plán 2024

Stiahnite si edičný plán pre rok 2024 (SK)

Stiahnite si edičný plán pre rok 2024 (EN)

Chcete u nás inzerovať? Napíšte nám!


CAPTCHA image
aktuálne vydanie

Nasledujúce vydanie:
Uzávierka: 27.8.2024
Vychádza: 10.9.2024